FMC Agro Polska Sp. z o.o.

ZAPYTAJ O PRODUKT

Klauzula informacyjna (więcej informacji)
1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest FMC Agro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120, zwana dalej „Administratorem”.
2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu oraz realizacja zapytań), w celu przyjęcia zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego i udzielenia na nie odpowiedzi.
3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności obsługę informatyczną, usługi marketingowe, księgowe, prawnicze. Odbiorcami danych mogą być również podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na podstawie: tzw. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń, należy skontaktować się wysyłając zapytanie na adres e-mail: ochrona.danych@fmc.com
5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a następnie będą archiwizowanie przez okres, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po wskazanym wyżej okresie dane osobowe będą usuwane lub anonimizowane.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych..
7. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: FMC Agro Polska Sp. z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, lub drogą email:ochrona.danych@fmc.com
8. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie innych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania zapytania.

* pole wymagane

Przedstawiciele

1. Katarzyna Pośpiech

tel: +48 882 434 314 | katarzyna.pospiech@fmc.com

2. Dominika Lisowska

tel: +48 784 585 238 | dominika.lisowska@fmc.com

3. Katarzyna Stasilewicz

tel: +48 538 810 697 | katarzyna.stasliewicz@fmc.com

4. Jakub Bednarczyk

tel: +48 604 752 458 | jakub.bednarczyk@fmc.com

5. Marek Jackowski

tel: +48 538 810 703 | marek.jackowski@fmc.com

6. Adam Chrzanowski

tel: +48 604 118 582 | adam.chrzanowski@fmc.com

7. Radosław Bończak

tel: +48 538 810 689 | radoslaw.bonczak@fmc.com

8. Marek Dąbrowski

tel: +48 604 403 905 | marek.dabrowski@fmc.com

9. Jacek Jagielski

tel: +48 664 179 000 | jacek.jagielski@fmc.com

10. Mateusz Markowski

tel: +48 692 173 590 | mateusz.markowski@fmc.com

11. Grzegorz Chmielniak

tel: +48 660 618 732 | grzegorz.chmielniak@fmc.com

12. Krzysztof Witkowski

tel: +48 735 207 213 | krzysztof.witkowski@fmc.com

13. Leszek Konior

tel: +48 532 510 444 | leszek.konior@fmc.com

Regiony

Ta strona używa plików COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o polityce cookie oraz zapoznaj się z naszą polityką prywatności.Zgadzam się